Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta

14.00

Autorius
Nerijus Milerius

Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta – 2018-aisiais metais išleista monografija, kurios autorius – filosofas, režisierius Nerijus Milerius. Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta yra Nerijaus Mileriaus akademinio braižo sieti kinematografiją bei filosofiją tąsa – 2013-aisiais metais autorius sudarė monografiją Kinas ir filosofija, kurioje galima rasti Audronės Žukauskaitės, Jūratės Baranovos, Kristupo Saboliaus bei Luko Brašiškio esė apie kino ir filosofijos sandūrą, o 2014-aisiais metais išleido veikalą Apokalipsė kine: filosofinės prielaidos. Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta pristato prievartos kine tyrimą, vykdytą 2016–2018 metais. Monografija yra suskirstyta į penkis skyrius, kuriuose, remiantis tokių režisierių kaip M. Antonioni, S. Kubrick, M. Haneke, A. Amenábar filmais, kontempliuojami smurto bei prievartos vaizdiniai. Veikalas stebina interdiscipliniškumu ir gebėjimu skirtingus mokslus pajungti iliustruojant tam tikras filosofines idėjas, pavyzdžiui, didelis dėmesys skiriamas mise-en-abîme dailės technikai, kuri nurodo, kaip kinas kuria pasakojimą pasakojime, prievartą vaizduojančios scenos nubloškia žiūrovą į metakino plotmę ir tokiu būdu įgalina nutraukti pasyvų vaizdo vartojimą.

Nerijus Milerius  –  originali Lietuvos akademinio lauko figūra, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentas. N.  Milerius  daug dėmesio skiria įvairiems kultūrą sudarantiems komponentams plačiąja prasme:  yra  ne tik  filosofas, bet ir  režisierius,  scenarijaus autorius,  kino teoretikas.  Į filosofo tyrinėjimų  sritis  įeina  šiuolaikinės kasdienio pasaulio teorijos, kino teorija ir filosofija, urbanistikos filosofiniai pagrindai, vizualumo studijos.  Nerijus Milerius Vilniaus universitete dėsto kino filosofiją  (kursą, kurio yra pradininkas, sumanytojas), pamatines miesto studijų problemas, estetiką ir meno teoriją, kultūros filosofiją.

Puslapiai: 304
Spaudos metai: 2018
Tiražas: 500 egz.
Viršelis: Kietas
Dizaineris: Jurgis Griškevičius
ISBN: 978-609-8236-00-2