Vilniaus kontekstai

25.00

Sudarytojos
Stefanija Jokštytė, Aušra Trakšelytė

Kataloge (dizainerė Gailė Pranckūnaitė) publikuojami anksčiau projekte dalyvavusių (2017 m. septyniolikos, o 2019 – dvidešimt dviejų), su rašymu vienaip ar kitaip susijųsių, autorių tekstai, eilėraščiai, sentencijos bei jų nuotraukos stenduose (fotografas Vytautas Narkevičius). Anot projekto kuratorių Stefanijos Jokštytės ir Aušros Trakšelytės, šis katalogas turi itin didelę vertę, kadangi tekstai stenduose eksponuojami tik kelias savaites. Be to, projektų metu, jie būdavo išsklidę po įvairius Vilniaus miesto rajonus, todėl visus sudėtinga būdavo spėti aplankyti.

2020 m. leidiniui Gražiausių knygų konkurse (rengia Lietuvos kultūros ministerija) skirta premija už originalumą (išleido ir išspausdino UAB „Petro ofsetas“). Kategorija – Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai.

Projekto kuratorės – Stefanija Jokštytė, Aušra Trakšelytė

Tekstų vertėjai:
2017: Rimas Užgiris, Aleksandra Fominaitė, Kipras Šumskas, Justinas Šuliokas, Artūras Voitenko
2019: Rimas Užgiris, Kipras Šumskas, Alexandra Bondarev, Darius Sužiedėlis

Fotografas: Vytautas Narkevičius
Projekto partneris: Clear Channel Lietuva
2019 projekto rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė
Leidinio dizainas: Gailė Pranckūnaitė
Spausdino: UAB „Petro ofsetas“. Vilnius
Tiražas: 200
Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 140 puslapiai
Metai: 2020