Spalvink Vilnių. Miesto įkūrimas

5.00

Redaktorė
Lina Steponavičiūtė

Dailininkė
Rūta Mozūraitė

Edukacinis leidinys, kviečiantis spalvinti, pažinti ir atrasti Vilnių!

 

Projekto vadovė Dalia Sirgedaitė

Tekstų rengėja Laima Bačkienė

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2018

Spausdino „Petro ofsetas“

24 psl.

29,6 x 21 cm

Tiražas 1000