Okupacijos realijos. Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų Lietuvos plakatai

19.50

Sudarytojos
Giedrė Jankevičiūtė, Laima Laučkaitė-Surgailienė

Katalogas virtualiai pratęsia 2014 m. balandį – gegužę Vilniaus grafikos meno centre veikusią pasaulinių karų plakatų parodą. Parodos katalogas kaip savarankišką informacinę ir net mokslinę vertę turintis leidinys mūsų šalyje dar nėra įprastas žanras. Ši Giedrės Jankevičiūtės ir Laimos Laučkaitės knyga kaip tik įsirikiuoja į tokių leidinių eilę – vien dėl to ji būtų verta atidos. Tačiau, konstatuodami tik žanro retumą ir puikų atitikimą jo kanonui, rizikuotume praleisti esminę jos vertę. Tai išskirtinė knyga. Pasaulinių karų, tiek pirmojo, tiek antrojo, kultūros gyvenimo ir meninės raiškos tyrimai Lietuvoje yra itin šviežias reiškinys. Ilgą laiką į tų karų metu okupuotas šalis buvo žvelgiama tik iš politinės ar militarinės istorijos perspektyvos. Karo meto kultūros procesai, okupavusių ir okupuotų šalių kultūriniai ryšius buvo vos ne blogas tonas. Vis dėlto, laiko atstumas – pernai ir šiemet minime 100 metų nuo I PK pradžios ir 70 – nuo II PK pabaigos – išlaisvino matymą ir mąstymą.

Abiejų Pasaulinių karų plakatų paroda užmirštus ar primirštus plakatus prikėlė antram gyvenimui, šis katalogas – tai jau trečia jų būklė. Pradiniame būvyje jie kabojo gatvėse – grėsmingi, trumpam pradžiuginantys, tiesiog informuojantys ar perspėjantys, kol baigė dienas murzini, apiplyšę ar apklijuoti naujais plakatais. Parodoje – restauruoti ir elegantiškai įrėminti, pavirtę estetiniais objektais. Galiausiai kataloge jie tampa mokslinio tyrimo dalykais – įvadiniai tekstai ir analitiški komentarai juos apgyvendina karo meto tikrovėje, susieja su propagandinėmis strategijomis, praplečia informacija apie analogiškus nepublikuojamus pavyzdžius. Novatoriškai atrodo savotiškas katalogo priedas – parodoje surengtos diskusijos stenograma.

Katalogo vaizdai gali nustebinti – pergalingi I PK kariai, įkūnijantys vokiečių ekspansionizmo idealą, paniekinančiu tonu surašyti nurodymai „čiabuviams“, II PK meto Hitlerio portretai, antisemitiniai tekstai, šalia – perspėjimai saugotis parazitų ir elegantiški skelbimai apie meno parodas, koncertus… Toks derinys ką nors gali net šokiruoti, bet jo tikroji iškalba liudija, kad jokiomis sąlygomis smurtas, priespauda, nepritekliai netampa vieninteliais žmogiškosios būties matmenimis.

Vytautas Ališauskas

Tekstai: Giedrė Jankevičiūtė, Laima Laučkaitė-Surgailienė
Dizainas: Gedas Čiuželis
Leidėjas: Vilniaus grafikos meno centras
Leidimo metai: 2014
Puslapių skaičius: 229
Tiražas: 300
ISBN 978-9955-796-07-7
Viršeliai: minkšti
Kalba: lietuvių, anglų