Gražina Kliaugienė. Su savo tiesa

20.00

Sudarytoja
dr. Danutė Zovienė

Knygoje siekta prisiminti vieną profesionaliausių ir įdomiausių XX a. 8–10 dešimtmečio Lietuvos dailės kritikių Gražiną Kliaugienę (1944–1995). Trumpas jos gyvenimo laikas buvo nuspalvintas ne tik kūrybinio polėkio, pripažinimo, bet ir tragiškų įvykių bei nevaldomo asmenybės susinaikinimo šešėlio. Monografijoje į kūrybinį dailėtyrininkės palikimą norėta pažvelgti iš nūdienos pozicijų, plačiau apmąstant dailės kritikos veikmės principus apskritai, ir surinkti kiek įmanoma visus G. Kliaugienės straipsnius, skelbtus lietuviškoje periodikoje, meno leidiniuose ir kataloguose. Taip pat publikuojami amžininkų prisiminimai, rašyti ir netrukus po dailėtyrininkės mirties, ir praėjus jau ketvirčiui amžiaus.

Išleido VšĮ „Nepriklausomi meno kritikai“, 2021
Rėmė Lietuvos kultūros taryba
ISBN 978-609-95888-1-0
Tiražas 500 vnt.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Viršelyje panaudotas Raimondo Savicko paveikslas „Dailės kritikė Gražina Kliaugienė“ (1993, drobė, aliejus, 100 × 80 cm) iš Juozo Pilipavičiaus kolekcijos.