Žurnalas „Dailė/Art“ Nr. 2022/3

5.00

Šis numeris skirtas meno ir aplinkos sąsajoms, aplinką suprantant gana plačiai – kaip įvairialypę (socialinę, politinę, ekonominę, gamtinę ir kt.) terpę, kurioje menas randasi, kurią jis reflektuoja ir, galiausiai, formuoja.

Trečiajame DAILĖS numeryje pristatome jau pastovia tapusią Ukrainos rubriką, kurioje Svitlana Lyakhovets pristato karo metu bekuriančius ukrainiečius, pagrindinę temą apmąstančius Saulės Mažeikaitės, Aistės Kisarauskaitės ir Vido Poškaus straipsnius. Taip pat Danutė Zovietė ir Raminta Jurėnaitė pristato Lauros Guokės ir Viktoro Paukštelio portretus, o Ignas Kazakevičius palikimo rubrikoje aprašo Kauno tapytoją Vigintą Stankų.​

Dailininkų sajungos leidykla artSeria.
Žurnalas leidžiamas nuo 1960 m., atnaujintas 1997 m.
1999–2017 m. leistas du kartus per metus.
Nuo 2018 m. išeina keturis kartus per metus.