Meno knygos internete

TAI YRA VILNIUS | This is Vilnius | Andrej Vasilenko

30.00

Sudarytojai | Editors: Gerda Paliušytė, Gediminas G. Akstinas
Tekstas | Text: Gerda Paliušytė
Vertėja | Translator: Monika Kalinauskaitė
Dizainas | Design: Tadas Karpavičius
Spausdinta | Printed by: Kopa
Tiražas | Print run: 600
Puslapiai | Pages: 160
Fotografijos | Photopraphs (Andrej Vasilenko): 147
This is Vilnius, 2019
www.andrejvasilenko.lt

Neturime

Naujoji Andrejaus Vasilenko fotografijų knyga „Tai yra Vilnius“ – nuo 2014 m. nuosekliai vystomo meninės dokumentikos projekto pristatymas ir pirmasis autorinis šio lietuvių fotografo leidinys. „Tai yra Vilnius“ piešia Vilniaus kaip daugialypio ir nuolat kintančio miesto portretą. Čia fiksuojamas Vilniaus istorinis daugiasluoksniškumas, lakoniškai nubrėžiamos alternatyvių miesto istorijų siužetinės linijos, testuojamos chimeriškos miesto tapatybės atskleidimo meninės ir tiriamosios fotodokumentikos priemonėmis galimybės. Pasak vienos iš knygos sudarytojų Gerdos Paliušytės, Vilnius šiose fotografijose, panašiai kaip pasivažinėjimas automobiliu mieste be konkretaus tikslo, yra tiek pat asmeniškas, kiek ir universalus, o jo apibrėžtis ir iš to išplaukianti romantika, humoras ar melancholija priklauso ne tik nuo ilgalaikių socialinių ir kultūrinių pokyčių, bet ir nuo kasdienio individualaus miesto patyrimo ir sezonų kaitos.

 

Lietuvos fotografijos tradicijoje Vilnius yra tiek pat gerai pažįstamas, kiek ir mitologizuotas – „baroko miestas“, daugiakultūris miestas su nevienareikšmiškai traktuojama istorija, socialistinių statybų dėka sparčiai augantis ir jaunėjantis, bet širdyje vis dar išsaugantis praėjusių amžių ir lūšnynų pėdsakus. Visus šiuos elementus iš dalies galima pamatyti ir Andrejaus knygoje, tačiau akivaizdu, jog kažkas pasikeitė – įprastą išimtinai architektūrinį, socialinį ar humanistinį kontekstą nustelbia bandymas prakalbinti patį miestą, suteikti jam balsą be išankstinių stereotipinių nusistatymų, tad Vilnius čia – ir matytas, ir ne iki galo įmenamas.

Knygą „Tai yra Vilnius“ sudarė Gerda Paliušytė ir Gediminas G. Akstinas, išvertė Monika Kalinauskaitė, dizainą sukūrė Tadas Karpavičius. Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.

 

Andrej’s new photography book is a presentation of his ongoing project, started in 2014, and his first solo publication. ‘This is Vilnius’ draws a portrait of the Lithuanian capital as a diverse city in constant flux. It captures Vilnius’ multilayered history, laconically builds the storylines of its alternative versions, and test the possibilities of exposing the city’s chimeric identity through artistic and investigative documentary. According to Gerda Paliušytė, one of the book’s editors, in these photographs Vilnius, much like a drive around town without a definite aim, is just as personal as it is universal, and its definition, as well as the romanticism, humor or melancholy evoked thusly, rests not only on long-term social and cultural changes, but also on the daily individual experience of the city and the natural change of seasons.

 

Within the Lithuanian photographic tradition, Vilnius is as recognisable as it is mythologised: the ‘Baroque city’, a multicultural city of contested historical narratives, a rapidly growing and rejuvenating city of Socialist construction sites with remnant traces of past ages and archaic slums in its heart. All of these elements are present to some extent in Andrej’s book as well, but it is evident that something has changed; the habitual exclusively architectural, social, or humanist context has given place to an attempt to make the city itself speak, giving it a voice without stereotypical preconceived notions. Hence, Vilnius here is both familiar and somewhat unfathomable.

‘This is Vilnius’ was edited by Gerda Paliušytė and Gediminas G. Akstinas, Translated by Monika Kalinauskaitė, and designed by Tadas Karpavičius. The project is financed by the Lithuanian Council for Culture.

Svoris 900 g
Išmatavimai 28 × 23 × 2 cm
Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.