Meno knygos internete

Rasa Antanavičiūtė | MENAS ir POLITIKA Vilniaus viešosiose erdvėse

21.00

Autorė: dr. Rasa Antanavičiūtė (monografija)

Recenzentai: dr. Violeta Davoliūtė, dr. Darius Staniūnas
Kalbos redaktorė: Dangė Vitkienė
Dizainas: Jonė Miškinytė, Laura Varžgalytė
Leidėjas: LAPAS (Vilnius: 2019)
Tiražas: 1000 vnt.
Viršeliai: minkšti
Puslapiai: 438
Iliustracijos: juodai baltos
Atvartai: spalvoti
Priedai: nuorodos, bibliografija, iliustracijų sąrašas, santrumpos, pavadinimai originalia kalba, toponimai, asmenvardžių rodyklė

Liko 5

 

Rasa Antanavičiūtė tyrinėja istoriją, kad suprastų ir paaiškintų šiandienos procesus. Knygoje „Menas ir politika Vilniaus“ ji nuosekliai pasakoja apie Vilniaus viešųjų erdvių simbolinio ženklinimo raidą 1895–1953: nuo vėlyvosios Rusijos imperijos iki stalininės Sovietų Sąjungos. Skaitytojams prieš akis iškyla aikštės ir paminklai, gimę iš skirtingų politinių paskatų, atskleidžiama, kaip viena kitą keitusios valdžios įsivaizdavo ir formavo miestą. Vaizdų tekstą dar labiau pagyvina virš 150 Vilniaus kaitą iliustruojančių archyvinių nuotraukų ir atvirukų iš Lietuvoje ir svetur sukauptų atminties institucijų rinkinių. Kai kurie vaizdai publikuojami pirmą kartą.

Menotyrininkė Rasa Antanavičiūtė kuruoja šiuolaikinio meno projektus, nuo 2011 m. yra Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos vykdomoji direktorė.

Autorė yra talentinga meno istorikė ir ne mažiau talentinga pasakotoja. Atverdama naujus Lietuvos istorinės sostinės pažinimo horizontus Antanavičiūtė įtikinamai parodo, kaip devyni politiniai režimai skubėjo pakeisti miesto aplinką, kad pasisavintų svarbiausias Vilniaus viešąsias erdves.

– GIEDRĖ JANKEVIČIŪTĖ, meno istorikė

Kodėl mums vis dar svarbus simbolinis reprezentavimas? Kokiu pagrindu kuriame atmintį? Kaip memorialai rašo istoriją? Ar paminklai yra praeities šmėklos? O gal priešingai – mūsų neurotiškos dabarties simptomai? Savalaikė, argumentuota ir išsamiu tyrimu pagrįsta Rasos Antanavičiūtės knyga susieja meno ir politikos dimensijas, kurios leidžia užduoti (į-) ir (iš)paminklinimo kartėlį lydinčius klausimus.

– KRISTUPAS SABOLIUS, filosofas

Šios knygos svarbi žinia gali nuteikti pesimistiškai – pasirodo, Vilnius jau daugiau nei šimtą metų užkeiktas ginčytis dėl memorialinių paminklų. Bet knygos turinys nuteikia optimistiškai: autorė tiesiog meistriškai atskleidžia šią netikėtai įdomią miesto dramą, – tai ekspertinis žvilgsnis į 20 a. pirmos pusės atminties politiką pačia geriausia prasme. Ir kiekvienas, kas knygą perskaitys, prisidės prie prakeiksmo išsklaidymo.

– TOMAS VAISETA, istorikas

***

Rasa Antanavičiūtė (PhD) researches History in order to understand and explain the processes of Today. In her monograph „Art & Politics“ she introduces the reader consistently to the evolution of symbolic signage in Vilnius public spaces, in between the 1895 – 1953 – i.e. from the late Russian Empire to Stalin’s Soviet Union.
The readers of Antanavičiūtė’ book face public squares and monuments born of different political incentives, it is revealed to them how the changing authorities had imagined and shaped the city. The author’s „story of images“ is enlivened with more than 150 archival photographs and postcards that were gathered from different mnemonic institutions both in Lithuania and abroad, and illustrate the change of Vilnius city in the course of time. Some of these images are published for the very first time.

Art historian by education – Rasa Antanavičiūtė curates projects of contemporary art, since 2011 she has been working as the Executive Director of Nida Art Colony, Vilnius Academy of Arts.

„The author is a talented art historian and no less talented storyteller. Opening new horizons of the historical capital of Lithuania, Antanavičiūtė convincingly demonstrates how nine political regimes rushed to change the urban environment in order to assimilate the most important public spaces of Vilnius.“
– prof. Giedrė Jankevičiūtė (PhD), Art historian

„Why is symbolic representation still important to us? On what basis do we create memory? How do memorials write history? Are monuments a ghost of the past? Or, on the contrary, are they the symptoms of our neurotic present? Rasa Antanavičiūtė’s book, timely, reasonably, and based on extensive research, links the art and politics dimensions that ask questions of (in) and (out) the monumental bitterness.“
– prof. Kristupas Sabolius (PhD), Philosopher

“ The important message of this book can be pessimistic – it turns out that Vilnius has been cursed for more than a hundred years to argue over memorial monuments. But the actual content of the book is rather optimistic: the author simply skilfully reveals this unexpectedly interesting urban drama – an expert glimpse into the 20th century. Anyone who reads the book will contribute to dispelling the curse.“
–  Tomas Vaiseta (PhD), Historian, lecturer

 

Svoris 1000 g
Išmatavimai 23 x 16 x 4 cm

Atsiliepimų dar nėra.

Be the first to review “Rasa Antanavičiūtė | MENAS ir POLITIKA Vilniaus viešosiose erdvėse”

Atnaujinama ..
Krepšelis dar tuščias.