Meno knygos internete

Fotografijos albumas KOLEKCIJOS | Collections

14.00

Teksto autorius: Virginijus Kinčinaitis
Dailininkas: Gytis Skudžinskas
Vertėjas: Kipras Šumskas
Redaktoriai: Loreta Rogienė, Howard Jarvis

Tiražas – 300

ISBN 978-9955-438-74-8

Liko 2

  
Albume „Kolekcijos / Collections“ pristatomi aštuonių lietuvių menininkų vizualiniai darbai, kurių pagrindinė kūrybinė strategija gali būti apibrėžta [kolekcionavimo] savoka.
Autoriai: Kęstutis Grigaliūnas, Dainius Liškevičius, Alvydas Lukys, Aurelija Maknytė, Valdemaras Manomaitis, Vilma Samulionytė, Vytautas Stanionis, Gintautas Trimakas

Fotografija nuo pat savo ištakų (net tuomet, kai dar nepretendavo būti menine forma) buvo glaudžiai susieta su objektų rūšiavimu, fiksavimu ir rinkimu. Plačiai išplitus moksliniams tipologiniams rinkiniams ši strategija transformavosi į vadinamajį „deadpan“ stilių meninės fotografijos kontekste.

Lietuviškame fotografijos lauke tokią fotografinę praktiką galime aptikti nuo pat seniausių etnografinių fotokamera fiksuotų rinkinių, tačiau samoninga artikuoliuota meninė forma atsiranda tik aštuntajame dešimtmetyje. Toje terpėje Vytautas V. Stanionis tėvo dokumentinę medžiagą transformavo į konceptualų meninį projektą. O Alvydas Lukys ir Gintautas Trimakas, kryptingai dokumentuodami rastus ar buities objektus, pradeda kurti savarankiškus fotografijų ciklus, kuriuose pamatinė kūrinio atsiradimo priežastis yra objektų tipologiškumas. Šitokia stilistika nepraranda aktualumo ir iki šiol ją plėtoja tiek viduriniosios, tiek jauniausios kartos autoriai Valdemaras Manomaitis, Vilma Samulionytė.

Tipologinė fotografija pasitelkiama ir kituose menininės kūrybos laukuose, neapribotuose tik fotografine raiška. Dainius Liškevičius ar Aurelija Maknytė tokia fotografine taktika rėmėsi dokumentuodami performansą. Kęstutis Grigaliūnas kuria instaliacijas, grįstas Lietuvos istorine atmintimi.
Nors atrodytų, kad autoriai labai skirtingi, juos vienija vizualinis ir idėjinis principas. Jie renka kolekcijas savais tikslais ir principais, o paroda pristatys tai lyg vieno hipotetinio kolekcininko rinkinį.

Photography from the very beginning of its existence, when it was not even considered an art form, was a way to collect and organize objects by types. When it became an artistic practice and there appeared more and more typological or scientific research-based collections, this strategy in the photographic context transformed to a “deadpan” style.

In Lithuanian photography we find this practice in the oldest collections, but as conscious artistic practice it appeared only in the 1980s. This time Vytautas V. Stanionis transforms his father’s documentary material into a conceptual art project. Alvydas Lukys and Gintautas Trimakas document systematically found domestic objects and start to develop their own independent series, where the main idea of the sequence is the typology of the object. This style has not been abandoned or lost its relevance for the younger artists Valdemaras Manomaitis and Vilma Samulionytė.

Methods of typological photography are used in other artistic practices too. Dainius Liškevičius and Aurelija Maknytė have used this tactic for performance documentation, while Kęstutis Grigaliūnas has made installations using historical memory and archival materials.

Even though the artists are all really different, they use similar visual and conceptual principals. They collect for their own reasons and ways, but in the exhibition they will be represented as a single collection of a hypothetical collector.

A word of introduction for the catalogue has been written by Lithuanian art critic Virginijus Kincinaitis.
The project has been initiated and executed by the Lithuanian Photographers Association and the LPA Photography Foundation, and is supported by the Lithuanian Council for Culture, the Lithuanian Ministry of Culture, the cultural attaché at the Embassy of the Republic of Lithuania to the State of Israel and the Indie Photography Group Gallery

Svoris 300 g
Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.